Zalo
Phone
Call Action
300
Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến support

IP PHONE EXPANSION MODULE 7916

Bảo hiểm gọi là một khả năng quan trọng đối với các quản trị viên điều hành và những người theo dõi và quản lý trạng thái khác nhau của các cuộc gọi. Cho các vị trí khối lượng cuộc gọi cao, Cisco Unified IP mở rộng điện thoại Mô-đun 7915 và Cisco Unified IP mở rộng điện thoại Mô-đun 7916 cung cấp một giải pháp phụ trợ để ngay lập tức xác định tình trạng của một số dòng vượt quá số hỗ trợ tự nhiên trong băng rộng âm thanh Cisco Unified IP Phones 7962G, 7965G và 7975G Điện thoại. Cisco Unified IP module mở rộng điện thoại mở rộng khả năng phủ sóng cuộc gọi với các nút bổ sung và một màn hình LCD.

  • Số lượt xem : 4354
  • Ngày đăng : 31-12-2017