Zalo
Phone
Call Action
300
Blog
Hỗ trợ trực tuyến support
Blog
support

Giải pháp họp trực tuyến của Cisco gồm những gì

VIDEO CONFERENCE - HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

  • Cisco Meeting Server
  • Cisco TelePresence Server
  • Cisco TelePresence Conductor
  • Cisco Spark

Lợi ích: Tối ưu cuộc họp, tích hợp với cloud, hỗ trợ lưu lại video cuộc họp

WEB CONFERENCE - HỌP TRỰC TUYẾN WEB

  • Cisco WebEx
  • Cisco Spark app

Lợi ích: Kết nối với các ứng dụng họp trực web khác dễ dàng, giảm chí phí, tối ưu sự đầu tư

Hội nghị truyền hình Cisco

Liên hệ để biết thêm thông tin:

VINATEL CORP

0915 517 735

marketing@vinatel.com.vn

  • Số lượt xem : 5050
  • Ngày đăng : 31-12-2017